Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 7 september 2017 (19.30 uur)

Datum: 07-09-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 7 september 2017 (19.30 uur)

Datum: 07-09-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 29 juni 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Voortgang invoering Omgevingswet
7Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, woningbouw Willem de Zwijgerstraat – Welleweg' (Cornelissen)

(Klik hier voor de verbeelding / Klik hier voor de regels, de toelichting en de overige documenten bij dit bestemmingsplan.

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan "Wonen-Rijssen woningbouw Willem de Zwijgerstraat - Welleweg" ongewijzigd vast te stellen. Er is één zienswijze ingediend. Voorgesteld wordt deze zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

8Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wonen Holten, Lageweg en Eg' (Cornelissen)

(Klik hier voor het bestemmingsplan.)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met een planologisch-juridische regeling voor het uitruilen van de gronden om de kavels aan de Lageweg in Holten te mogen vergroten en daartoe het ontwerpbestemmingsplan "Wonen Holten, Lageweg en Eg" ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

9Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen, groepsaccommodatie Enterveenweg 10' (Cornelissen)

(Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan.)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Rijssen groepsaccommodatie Enterveenweg 10" ongewijzigd vast te stellen. Er is één zienswijze ingediend. Voorgesteld wordt om deze zienswijze ongegrond te verklaren.

10Principeverzoek bouw twee vrijstaande woningen Enterstraat 91 in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over voornemen van het college om medewerking te verlenen aan het principeverzoek om, in plaats van de huidige woning, twee vrijstaande woningen op de Enterstraat 91 te realiseren.


Overige bijlagen
11Principeverzoek realiseren kleinschalige woon-/zorgvoorziening Forthaarsweg 13 in Holten (opiniërend; Cornelisen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan de realisering van een kleinschalige woon-/zorgvoorziening aan de Forthaarsweg 13 in Holten. 


Overige bijlagen
12Principevoorstel realiseren van een woonbestemming aan de Borkeld 18 in Rijssen middels rood voor rood (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan het realiseren van een woonbestemming aan de Borkeld 18, door toepassing van het "rood voor rood" beleid.


Overige bijlagen
13Het aanleggen van een 110 kV hoogspanningskabel in het buitengebied van Rijssen mogelijk te maken (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van de aanleg van een 110kV hoogspanningskabel in het buitengebied van Rijssen.


Overige bijlagen
14Erftransformatie Raalterweg 30 in Holten (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het principe verzoek om een erftransformatie toe te passen aan de Raalterweg 30 in Holten, waarbij de bestaande manege gesloopt wordt om daarvoor in de plaats een woning te realiseren door gebruik te maken van het "rood voor rood" beleid.


Overige bijlagen
15Beleid grondgebonden zonnepanelen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
De opinie van de commissie wordt gevraagd over het ontwerp-beleid grondgebonden zonnepanelen alvorens dit ter inzage wordt gelegd.


Beleid grondgebonden zonnepanelen
16Het realiseren van een zonnepark op het perceel Rijssen, sectie M, perceelsnummer 46 aan de Keizersdijk (opinierend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
In samenhang met agendapunt 15 wordt de opinie van de commissie gevraagd over het realiseren van een zonnepark aan de Keizersdijk te Rijssen.


Overige bijlagen
17Het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen aan de Overtoom in Rijssen (opiniërend; Cornelissen)

Toelichting griffier:
In samenhang met agendapunt 15 wordt de opinie van de commissie gevraagd over het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen aan de Overtoom in Rijssen.


Overige bijlagen
18Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

19Rondvraag
20Sluiting

Vergaderbundel commissie Grondgebied 7 september 2017


Voor de commissie is het volgende informatieves stuk aangeboden:
aOnderzoek bermverharding wegen buitengebied

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous