Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied 9 oktober 2014

Datum: 09-10-2014 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied 9 oktober 2014

Datum: 09-10-2014
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht

Informatie over het spreekrecht in commissies
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie Grondgebied 11 september 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen gebiedsvisie Stokmansveld (Cornelissen)
De gebiedsvisie is op 10 april 2014 behandeld in de commissie Grondgebied, daarna heeft deze ter inzage gelegen voor inspraak. Het college gaat in de reactienota in op de ingediende inspraakreacties. De commissie adviseert aan de raad over de vaststelling van deze gebiedsvisie.
7Raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten gewijzigde verordening Starterslening (Cornelissen)
Het college stelt voor de verordening Starterslening te wijzigen zodat de verwervingskostengrens hoger komt te liggen en de regeling ook weer van toepassing wordt op nieuwbouw. Daarnaast wordt voorgesteld de wettelijk niet-houdbare bindingseisen te schrappen.
8Krediet aanleg glasvezelnetwerk buitengebied Rijssen, pilot fase 2 (Cornelissen)
Het college stelt voor via het agendapunt begrotingswijzing de raad te verzoeken een krediet van € 430.000,- beschikbaar stellen voor de realisering van een glasvezelnetwerk in het buitengebied Rijssen zuid en Rijssen oost.
9Actiepuntenlijst
10Rondvraag
11Sluiting

Vergaderbundel commissie Grondgebied van 9 oktober 2014


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aprincipeverzoek bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat Rijssen
baangepast principeverzoek kinderopvang De Kindertuin De Stroekeld 2 in Rijssen

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous