Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie Grondgebied, vervolg van de vergadering van 22 januari 2015

Deze vergadering is een voortzetting van de vergadering van 22 januari 2015, die om 22.30 uur geschorst is. Datum: 26-01-2015 Tijd:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Grondgebied, vervolg van de vergadering van 22 januari 2015

Deze vergadering is een voortzetting van de vergadering van 22 januari 2015, die om 22.30 uur geschorst is.

Datum: 26-01-2015
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J. van Veldhuizen
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
-Heropening
10Raadsvoorstel Instemmen bijdrage realisering aanpassing N35 (Aanstoot)

Het college stelt voor onder voorwaarden een bijdrage te verstrekken aan de realisering van een ongelijkvloerse aansluiting in de Burgemeester H. Boersingel op de nieuwe N35 waardoor de verbinding tussen Rijssen en Zwolle veiliger en sneller wordt. Op dit moment wordt de instemming van de raad gevraagd.

Instemmen ondertekenen bestuursovereenkomst etc. realisering aanpassing N35
11Toetsingskader bijzondere begraafplaats op particuliere grond (opiniërend; Hofland)

Het college legt een toetsingskader voor bijzondere begraafplaatsen op particuliere grond opiniërend voor aan de commissie. Indien de commissie positief adviseert dan wordt dit toetsingskader in procedure gebracht. Het toetsingskader gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe en bevat 15 criteria waar een aanvraag aan moet voldoen.

12Notitie prinicipeverzoeken (opiniërend; griffier)

In de commissievergadering van 11 december 2014 leidde de behandeling van een principe-verzoek tot de wens om als commissie de uitgangspunten die betrekking hebben op principeverzoeken weer een keer te agenderen. De huidige uitgangspunten dateren van november 2012. Het is aan de commissie om te bezien of de toen geformuleerde uitgangspunten aansluiten bij de huidige inzichten.

13Actiepuntenlijst commissie Grondgebied
14Rondvraag
15Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aKoers realisatie Opbroek fase 1 na vernietiging exploitatieplan
bBestuursvoorstel Regionale woonvisie Twente 2015-2020
cHandhavings Uitvoerings Programma 2015 (HUP 2015)
Memo voorstel VTH brandweer Twente
dPrincipeverzoek vergroten agrarisch bouwvlak Oude Stationsweg 10 in Holten
ePrincipeverzoek woon- werklocatie Nijverdalseweg 113 in Rijssen

Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous