Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 13 april 2015 (19:00 - 20.00)

Datum: 13-04-2015 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 13 april 2015 (19:00 - 20.00)

Datum: 13-04-2015
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de commissie MDV van 9 maart 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2016-2019 (Tijhof)

Op grond van de Wet op het primair onderwijs dient de raad te beoordelen of stichting van een openbare basisschool noodzakelijk is. Het college adviseert uit te spreken dat deze noodzaak niet aanwezig is omdat er voldoende gelegenheid is tot het volgen van openbaar onderwijs.

7Doorbelasting inhouding gemeentefonds invoering landelijke digitale bibliotheek (Beens)

Door de nieuwe bibliotheekwet ontvangt de gemeente minder geld in het Gemeentefonds. Gebruikelijk is zo'n korting door te berekenen in de gemeentelijke subsidie aan de bibliotheek, het college stelt voor de korting niet in zijn geheel door te belasten. Dit heeft een nadelig effect op de gemeentebegroting dat via een begrotingswijziging aan de raad wordt voorgelegd.

8Actiepuntenlijst
9Rondvraag
10Sluiting

Vergaderbundel commissie MDV van 13 april 2015

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aEvaluatie leges heffen kinderopvang
bBestuursvoorstel prestatieafspraken Woningcorporaties
cRegiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Twente
dAfschaffen Maatschappelijke Stages en subsidiëring ServicePunt vrijwilligerswerk

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous