Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 13 februari 2017 (19:00)

Datum: 13-02-2017 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 13 februari 2017 (19:00)

Datum: 13-02-2017
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 9 januari 2017
5Verslag van de vergadering van 16 januari 2017
6Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
7Raadsvoorstel Vaststelling Nota Publieke gezondheidsbeleid Rijssen-Holten
8Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

9Rondvraag
10Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aUitbreiding Pius X College
bUitvoeringsprogramma re-integratie 2017

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous