Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 19 januari 2015 (19:00 uur)

Datum: 19-01-2015 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 19 januari 2015 (19:00 uur)

Datum: 19-01-2015
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier:
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 11 november 2014
5Verslag van de vergadering van 8 december 2014
6Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
7Presentatie stand van zaken Decentralisaties
Per 1 januari 2015 is de wetgeving over de drie decentralisaties in het sociaal domein in werking getreden. De commissie MDV wordt bijgepraat over de lokale stand van zaken.
8Actiepuntenlijst commissie MDV 19-01-2015
9Rondvraag
10Sluiting


Vergaderbundel commissie MDV van 19 januari 2015


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.verslag overleg BOLEA van 26-11-2014
b.jaarverslag 2013 Stichting Waerdenborch
c.evaluatie centrale opstapplaatsen leerlingenvervoer 2014
d.organisatie toezicht Wmo 2015
e.definitieve vaststelling onderwijshuisvestingsprogramma 2015

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous