Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 27 november 2017 (20.30 uur)

Datum: 27-11-2017 Tijd: 21:15 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 27 november 2017 (20.30 uur)

Datum: 27-11-2017
Tijd: 21:15 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 4 september 2017
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel instemmen met het visiedocument toekomst Peuterspeelzaalwerk Rijssen-Holten (Tijhof)
7Raadsvoorstel variantenonderzoek zwembad De Koerbelt (optioneel sporthal) (Cornelissen)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om:
1. te kiezen voor variant 2B (nieuwbouw binnenbad en renovatie buitenbad);
2. de mogelijkheid open te houden om op termijn door te groeien naar variant 3;
3. het college opdracht te verstrekken om variant 2B verder uit te werken;
4. het optimum te bepalen voor vervanging van sporthal de Reggehal.

8Raadsvoorstel vaststellen Beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie Rijssen-Holten 2018 (Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om het beleidsplan Voor- en vroegschoolse educatie Rijssen-Holten 2018 vast te stellen.

9Raadsvoorstel bekostigingsscenario's taxi-oplossing (maatwerk-)vervoer Rijssen-Holten (Beens)

Beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning 2018
10Gebruik van rubbergranulaat als infill (geagendeerd op verzoek van dhr. H. Klein Velderman, D66)

Toelichting griffier:
De fractie van D66 heeft verzocht dit onderwerp te agenderen voor de commissie. De fractie heeft daarvoor de volgende motivering: het gebruik van rubbergranulaat kan leiden tot bodemvervuiling. D66 wil met de commissie in gesprek over de mogelijke bodemvervuiling die op kan treden en de risico's die de gemeente. hiermee loopt. (De fractie heeft hierover op 12 oktober schriftelijke vragen gesteld. Deze zijn op 1 november door het college beantwoord.)

11Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

12Rondvraag
13SluitingVergaderbundel commissie MDV 27 november 2017

Klik op de link om de webcast (uitzending in beeld en geluid) te volgen Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aStructureel faciliteren van SOVA-trainingen
bVoorgenomen besturenfusie Stichting ROOS en Stichting OPOA
cBestuursvoorstel Parttime Ondernemen in de Participatiewet

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous