Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 6 mei 2014 (19.00 uur)

Datum: 06-05-2014 Tijd: 19:00 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 6 mei 2014 (19.00 uur)

Datum: 06-05-2014
Tijd: 19:00 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier:
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag vergadering 8 april 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en strategische projecten
6Raadsvoorstel invoering legesheffing kinderopvang
Het college stelt voor om leges te gaan heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Omdat kostendekkende leges een hoge drempel opwerpen voor gastouders om zich te laten registreren stelt het college voor om voor die groep een lager tarief vast te stellen. Het voorstel wordt na commissiebehandeling ter besluitvorming aangeboden aan de raad.
7Actiepuntenlijst
8Rondvraag
9Sluiting


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden.
aVerslag BOLEA van 9-4-2014
bGemeentelijke rapportage discriminatieklachten 2013
cStrategisch Inkoop Document 'Samen14' transitie Wmo/AWBZ en Jeugdzorg
dPreventie- en Handhavingsplan Alcohol Rijssen-Holten

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous