Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 7 december 2015 (20.00 uur)

Datum: 07-12-2015 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 7 december 2015 (20.00 uur)

Datum: 07-12-2015
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H. Leijendekker
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de commissie MDV van 27 oktober 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel Adviesraad Sociaal Domein (Tijhof / Beens)

Het college stelt voor met ingang van mei 2016 te komen tot één adviesraad voor het Sociaal Domein en legt dit voorstel via de commissie voor aan de raad.

7Raadsvoorstel herziening gemeenschappelijke regeling SOWECO (Tijhof)

Het college stelt de raad voor om toestemming te geven om de GR Soweco te wijzigen zodat deze voldoet aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

8Raadsvoorstel aanpassen Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland (Beens)

Voorgesteld wordt om de GR Stadsbank Oost Nederland om te vormen van een radenregeling naar een collegeregeling en de regeling aan te passen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

9Raadsvoorstel vaststellen visiedocument "Cliëntondersteuning in Rijssen-Holten" (Beens)

Het college stelt voor de visie "Cliëntondersteuning in Rijssen-Holten" vast te stellen, zodat de cliëntondersteuning lokaal in lijn met de Wmo 2015 georganiseerd kan worden. Na advisering door de commissie vindt vaststelling plaats in de raad.

10Subsidie akoestisch systeem Parkgebouw

In de raad van 13 november 2015 heeft het college aangegeven op korte termijn de aanvraag van het Parkgebouw m.b.t. het akoestisch systeem van een advies te voorzien aan de raad. Dit voorstel geeft aan onder welke voorwaarden het college adviseert budget beschikbaar te stellen voor een gemeentelijk aandeel in deze investering. Besluitvorming kan plaatsvinden via een begrotingswijziging in de raad van 17 december 2015.

11Actiepuntenlijst

De verwijzing naar de actuele actiepuntenlijst vindt u hier.

12Rondvraag
13Sluiting

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aOnderwijshuisvestingsprogramma 2016
bVerlengen en vereenvoudigen uitreiken mantelzorgcompliment

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous