Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 8 maart 2016 (20:30)

Datum: 08-03-2016 Tijd: 20:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 8 maart 2016 (20:30)

Datum: 08-03-2016
Tijd: 20:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de vergadering van 18 januari 2016
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel vaststellen verordening leerlingenvervoer 2016 (Tijhof)
7Advies invulling Nieuw Beschut Werken (opiniërend: Tijhof)

Voorafgaand aan de bespreking van dit agendapunt vindt er een presentatie plaats over de invulling Nieuw Beschut Werken.

8Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

9Rondvraag
10Sluiting
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
a.Indicatorenset jeugdhulp
b.Definitieve vaststelling onderwijshuisvestingsprogramma 2016
c.Evaluatie vluchtelingenwerk ViaVie Welzijn/doorkijk subsidie 2016
d. Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016
e. Besturenfusie CSG Reggesteyn en CSG Het Noordik
f.Concernplan 2016

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous