Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 8 september 2014 (19.00 uur)

Datum: 08-09-2014 Tijd: 19:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 8 september 2014 (19.00 uur)

Datum: 08-09-2014
Tijd: 19:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie MDV 16 juni 2014
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten.
6Motivatie agendering collegevoorstel modernisering dienstverleningsmodel Stadsbank Oost Nederland

Modernisering dienstverleningsmodel Stadsbank Oost Nederland (o.v.v. dhr. De Koe en mw. Riezebos)
7Motivatie agendering brief voorzitter Kulturhus

Brief Stichting Kulturhus Holten d.d. 25 maart 2015
8Actiepuntenlijst
9Rondvraag
10Sluiting

Vergaderbundel commissie MDV van 8 september 2014


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aEvaluatie regisseurspilot
bverslag vergadering werkgroep PO/VO d.d. 4-6-2014
cjaarrekening en jaarverslag 2013 Stichting ROOS
dnieuwe leerlingenprognoses
epositie oude Holterenkschool
fraadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente in verband met jeugdhulp (Hofland)
Bijlagen:
raadsvoorstel

collegevoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente in verband met jeugdhulp

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous