Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 9 januari 2017 (19:30)

Datum: 09-01-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 9 januari 2017 (19:30)

Datum: 09-01-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Vaststellen agenda
3Koersdocument Integrale Inkoop Jeugd en Wmo (opiniërend; Beens & Tijhof)

Toelichting griffier:

Vanuit het samenwerkingsverband van de Twentse gemeenten is een koersdocument Integrale inkoop Jeugd en Wmo opgesteld. Dit document wordt opiniërend aan de commissie voorgelegd. Na een toelichting en presentatie namens het college kunnen de commissieleden hun opvatting kenbaar maken.  

4Rondvraag
5Sluiting

Na afloop van de vergadering vindt er een korte besloten vaststellingsvergadering plaats om het verslag van de besloten vergadering van de commissie MDV van 12 december 2016 vast te stellen.

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous