Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie MDV 9 maart 2015 (20:15 uur)

Datum: 09-03-2015 Tijd: 20:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie MDV 9 maart 2015 (20:15 uur)

Datum: 09-03-2015
Tijd: 20:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: drs. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
Informatie over spreekrecht in de commissie
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag commissie MDV 19 januari 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs c.a. (opiniërend; Tijhof)

Het college heeft een aantal standpunten ingenomen met betrekking tot de overheveling van het buitenonderhoud primair onderwijs en vraagt de commissie opiniërend of ze zich hierin kan vinden. Dit betreft o.a. het niet meegeven van een bruidsschat en het voorlopig in stand houden van de onderhoudsreserve onderwijs. 

7Uitvoering re-integratiebeleid 2015 (opiniërend; Tijhof)

De raad heeft op 18 december 2014 het beleidsplan Participatiewet 2015 - 2018 gemeente Rijssen-Holten vastgesteld. Het college legt de uitvoeringsnotitie waarin de richting van het re-integratiebeleid voor 2015 wordt aangegeven nu opiniërend voor aan de commissie.

8Actiepuntenlijst, commissie MDV 9 maart 2015
9Rondvraag
10Sluiting
Vergaderbundel commissie MDV van 9 maart 2015
Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aEvaluatie zorg- en adviesteams (ZAT) 2013-2014
bSamenwerkingsafspraken Werkbedrijf Twente
cVoortgang herstructurering / onderzoek takenpakket SOWECO
dConcernplan 2015
eZonnepanelen op scholen
fRegiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Twente

Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous