Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Extra commissie MDV 11 november 2014

Datum: 11-11-2014 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Extra commissie MDV 11 november 2014

Datum: 11-11-2014
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: drs. E.G. Bosma
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Lokale invulling na afschaffing Wtcg / CER regeling (Beens / opiniërend)
Het rijk schaft twee regelingen af waardoor de inkomensondersteuning wordt overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten kunnen dit op verscheidene manieren oppakken. Het college kiest voor een aanbod via de collectieve zorgverzekering met de bijzondere bijstand als vangnet voor de personen met een laag inkomen. Dit voornemen wordt opiniërend aan de commissie MDV voorgelegd. Om het college voldoende tijd te geven voor de invoering is er voor gekozen een extra commissievergadering te beleggen.
5Sluiting
Voor de commissie is het volgende informatieve stuk aangeboden:
a.Regeling ter vervanging van Wtcg/CER 2014

Verslag

Er zijn nog geen verslagen voor deze vergadering.

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous