Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota (19:30 uur)

Datum: 16-06-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gezamenlijke commissievergadering inzake de Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota (19:30 uur)

Datum: 16-06-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 (Beens)
5Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2015 (Beens)
6Raadsvoorstel Kadernota 2016-2019 (Beens)
7Sluiting
Onderstaand stuk kan worden betrokken bij de behandeling:
aRechtmatigheid resultaten audits 2014

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous