Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Gezamenlijke commissievergadering op 31 oktober 2016 inzake de begroting 2017 (19:30)

Datum: 31-10-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gezamenlijke commissievergadering op 31 oktober 2016 inzake de begroting 2017 (19:30)

Datum: 31-10-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: dr. E.G. Bosma
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
5Kredietaanvraag Opbroek deelfase 3 (Cornelissen)

Toelichting griffier:

Het college heeft op hoofdlijnen afspraken gemaakt met een private partij over de ontwikkeling van enkele percelen in Het Opbroek (deelfase 3). Voor de uitvoering van deze deelfase vraagt het college via begrotingswijziging 28 een krediet aan van € 1.820.00,-. 

6Raadsvoorstel vaststellen najaarsrapportage 2016 (Beens)

Toelichting griffier:

De najaarsnota geeft financieel inzicht in het lopende begrotingsjaar. De raad beschikt daarmee bij de vaststelling van de begroting 2017 over actuele financiële inzichten aangaande de begroting 2016.

7Raadsvoorstel vaststellen Programmabegroting 2017 (Beens)

Toelichting griffier:

De programmabegroting 2017 wordt in een gezamenlijke vergadering van de drie commissies geagendeerd, zodat relevante onderwerpen aan de orde kunnen worden gesteld en de commissie hierover kan adviseren aan de raad. 

8Rondvraag
9Sluiting

Vergaderbundel 31 oktober 2016


Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aProcesbrief m.b.t. herprogrammering werklocaties Twente
bCollectieve zorgverzekering


Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous