Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 11 november 2016 (13:30)

Datum: 11-11-2016 Tijd: 13:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 11 november 2016 (13:30)

Datum: 11-11-2016
Tijd: 13:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam, E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken Raad 11 november 2016


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
6Kredietaanvraag Opbroek deelfase 3 (Cornelissen)
7Raadsvoorstel vaststellen najaarsnota 2016 (Beens)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
8Raadsvoorstel vaststellen Programmabegroting 2017 (Beens)

Toelichting griffier:
De behandeling van de begroting 2017 begint met een korte schets vanaf het spreekgestoelte door de fractievoorzitters, waarin ze aangeven hoe ze tegen de begroting aankijken en waar ze op willen amenderen (2 minuten per persoon).
Tijdens deze korte beschouwing vinden er geen interrupties plaats. Na deze eerste ronde vindt er een reactieronde plaats door het college en door de fracties. Vervolgens vindt het inhoudelijke debat plaats over de amendementen.
Na vaststelling van de begroting worden eventuele moties behandeld.


Moties 11 november 2016
9Sluiting


Vergaderbundel raadsvergadering 11 november 2016

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous