Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 2 juli 2015

Datum: 02-07-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 2 juli 2015

Datum: 02-07-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van de raad van 4 juni 2015

Notulen van de raad van 4 juni 2015

Besluitenlijst van de raad van 4 juni 2015
6Actiepuntenlijst
7Ingekomen stukken - mededelingen


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel benoeming lid raad van toezicht en begroting 2015 Stichting ROOS (Tijhof)
9Raadsvoorstel nieuwe rechtsvorm Euregio (Hofland)
10Raadsvoorstel Minimabeleid 2015 (Tijhof)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking
11Standpunt raad rapport Samenwerken doen we zelf (Hofland)

Op 18 mei 2015 heeft de commissie ABZM gesproken over het rapport 'Samenwerken doen we zelf'.

12Raadsvoorstel begrotingswijziging (Beens)
13Raadsvoorstel mandaat auditcomité (Hofland)
14Sluiting

Over agendapunt 8 is het spreekrecht niet van toepassing.
Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous