Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 20 april 2017 (19:30)

Datum: 20-04-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 20 april 2017 (19:30)

Datum: 20-04-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 30 maart 2017

Notulen raad 30 maart 2017

Besluitenlijst raad 30 maart 2017
6Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken raad 20 april 2017
7Raadsvoorstel benoeming plaatsvervangend griffier (werkgeverscommissie)


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel beschikbaar stellen financiële middelen voor tijdelijke inhuur personele capaciteit Ruimtelijk domein, team RSC (Cornelissen)
9Raadsvoorstel over te hevelen budgetten 2016 (en voorgaande jaren) naar 2017 (Beens)
10Raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten grondbeleid 2017 e.v. (Tijhof)
11Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Wonen Holten, Dorperdijk 5 en 7' (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

12Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor woonrijpmaken Opbroek (Cornelissen)
13Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Parkstede (Cornelissen)

Klik op de link om het bestemmingsplan in te zien.

14Raadsvoorstel vaststellen Woonvisie 2017 t/m 2021 (Cornelissen)
15Raadsvoorstel vaststellen Wegenlegger 2016 (Aanstoot)
16SluitingVerslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous