Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 21 maart 2016

Datum: 21-03-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 21 maart 2016

Datum: 21-03-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: W.J.C. Knopper
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur

De heer Klein Velderman van de fractie van D66 heeft aangekondigd vragen te stellen tijdens het vragenuur.
5Notulen en besluitenlijst van de raad van 28 januari 2016
6Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

7Lijst ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel vaststellen verordening leerlingenvervoer 2016 (Tijhof)
9Raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan 'Opbroek, geluidscontour Cattelaar' ongewijzigd vaststellen (Cornelissen)
10Raadsvoorstel vaststellen wijziging grens bebouwde kom Rijssen (Aanstoot)
11Sluiting


Vergaderbundel raadsvergadering 21 maart 2016

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous