Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 23 mei 2017 (19:30)

Datum: 23-05-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 23 mei 2017 (19:30)

Datum: 23-05-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: R.A. Habing
Notulist: G.B. Aanstoot - Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers in de raad
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 20 april 2017

Notulen van 20 april 2017

Besluitenlijst van 20 april 2017
6Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken raad 23 mei 2017


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
7Raadsvoorstel benoeming mevrouw Schreurs tot lid raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)
8Raadsvoorstel tijdelijke formatie Sociaal Domein (Beens)
9Raadsvoorstel Plan van nieuwe basisscholen 2018-2021(Tijhof)
10Raadsvoorstel bestuursopdracht "Organiseren huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening" (Beens)
11Raadsvoorstel locatie voor de Schaats- en Skeelervereniging Rijssen (Cornelissen)
12 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wonen Holten, Larenseweg 60-62 (Cornelissen)
13Raadsvoorstel toestemming verlenen tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (Aanstoot)
14Raadsvoorstel actualisatie kosten update LTVV (Aanstoot)
15Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Holten, Oude Deventerweg" (Cornelissen)
16Raadsvoorstel vaststellen grenzen bebouwde kommen Wet Natuurbescherming (Aanstoot)
17Raadsvoorstel vaststellen Kapverordening 2017 (Aanstoot)
18Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit houtopstanden buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming (Cornelissen)
19Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Rijssen, herontwikkeling Lichtenbergerweg 6a en 8 (Cornelissen)
20Raadsvoorstel subsidieregeling gevelverfraaiing centrum Rijssen (Tijhof/Cornelissen)


Voorstel waarover besloten wordt na bespreking:
21Raadsvoorstel vaststellen wijziging re-integratieverordening Participatiewet en verordening studietoeslag (Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld om de volgende verordeningen vast te stellen:
1. de re-integratieverordening 2017;
2. de verordening individuele inkomstentoeslag en individuele studietoeslag gemeente Rijssen-Holten.
Bij de behandeling in de commissie was het advies van de ASD nog niet beschikbaar. Deze is nadien ontvangen en bij de stukken gevoegd.

22aMotie vreemd aan de orde van de dag: Politiebureau Rijssen
22bMotie vreemd aan de orde van de dag: Veiligheid kruispunt Deventerweg/Dijkerhoekseweg
22cMotie vreemd aan de orde van de dag: Steun kleinere veehouders
23Sluiting

(Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 7.)Vergaderbundel raad 23 mei 2017

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous