Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 24 april 2014 (18.30 uur)

Datum: 24-04-2014 Tijd: 18:30 uur Zaal: raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 24 april 2014 (18.30 uur)

Datum: 24-04-2014
Tijd: 18:30 uur
Zaal: raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1.Opening
3.Vaststellen agenda
4.Vragenuur
5.Actiepuntenlijst
6.Kwartaallijst
7.Notulen en besluitenlijst van 13 februari 2014
8.Notulen en besluitenlijst van 25 maart 2014
9.Notulen en besluitenlijst van 27 maart 2014
10.Notulen en besluitenlijst van 7 april 2014
11.Ingekomen stukken


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
12.Raadsvoorstel procedureregels klachtenbehandeling gemeente Rijssen-Holten 2014 (Hofland)
13.Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2013 (en voorgaande jaren) naar 2013 (Ligtenberg)
14.Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2015-2018 (Wolterink)
15.Raadsvoorstellen jaarverslag 2012, begroting 2014 en herbenoeming leden raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Wolterink)
16.Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kern Holten, Stationsomgeving' (Stegeman)
17.Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied Rijssen-Holten (Stegeman)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
18.Raadsvoorstel positionering regionale jeugdhulptaken in Twente (Ligtenberg)
19.Amendement en raadsvoorstel nota van uitgangspunten buitengebied
20.Raadsvoorstel vaststellen nota inbreidingsbeleid 2014
21.Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Holten, wijziging bouwblok Sprengenweg 1-3 in Holten (Stegeman)
22.Afscheid wethouders
23.Behandeling en vaststellen beleidsakkoord 2014-2018
24.Benoeming en beëdiging wethouders
25.Benoeming en beëdiging raadsleden
26.Benoeming en beëdiging commissieleden
27.Sluiting

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous