Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 24 juni 2016 (10:00)

Datum: 24-06-2016 Tijd: 10:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 24 juni 2016 (10:00)

Datum: 24-06-2016
Tijd: 10:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: P Knopper
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam, E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Algemene beschouwingen
5Raadsvoorstel herziening diverse grondexploitaties (Cornelissen en Beens)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de gewijzigde uitgangspunten ten aanzien van grondexploitatiebegrotingen, de herziene grondexploitaties van de diverse grondexploitatiecomplexen vast te stellen en de wijzigingen te verwerken door vaststelling van de 25e begrotingswijzing 2016.

7Raadsvoorstel Bestuursrapportage voorjaar 2016 (Beens)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld:

 1. in te stemmen met de diverse budgetaanpassingen (inclusief mutaties in reserves en voorzieningen);
 2. in te stemmen met de kredieten die worden (af)geraamd: zoals genoemd in de bijlage bij de financiële samenvatting;
 3. het resultaat van € 8.000,- toe te voegen aan de algemene reserve;
 4. het aanvullende structurele resultaat van € 47.000,- met ingang van 2017 positief te verwerken in het structurele perspectief;
 5. wijziging 22 van de gemeentebegroting 2016 vast te stellen;
 6. kennis te nemen van de voortgang van het concernplan;
 7. kennis te nemen van de stand van zaken van de bezuinigingen;
 8. kennis te nemen van de stand van zaken van de intergemeentelijke samenwerking;
 9. kennis te nemen van de voortgang van de strategische projecten;
 10. kennis te nemen van de stand van zaken van ingediende moties;
 11. kennis te nemen van het overzicht terugvorderingen.
8Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota 2017-2020 (Beens)

Toelichting griffier:

De raad wordt voorgesteld:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde Kadernota 2017-2020;
 2. Kennis te nemen van de benoemde risico's

Amendementen en moties
9Sluiting


Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous