Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 25 september 2014

Datum: 25-09-2014 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 25 september 2014

Datum: 25-09-2014
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht in de raad
3Vaststellen agenda
4Vragenuur

Vragen VVD, vragenuurtje raad 25 september 2014

Vragen CU, vragenuurtje 25 september 2014
5Notulen en besluitenlijst van 3 juli 2014

Notulen van de raadsvergadering van 3 juli 2014

Besluitenlijst raadsvergadering 3 juli 2014
6Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken raad 25 september 2014


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
7Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente in verband met jeugdhulp (Hofland)

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente in verband met jeugdhulp
8Raadsvoorstel aanwijzen van diensten van algemeen economisch belang in het kader van de Wet markt en overheid (Hofland)

Aanwijzen van diensten van algemeen economisch belang in het kader van de Wet Markt en Overheid
9Raadsvoorstel vaststellen Verordening Basisregistratie Personen (Hofland)

Bestuursvoorstel Vaststellen Verordening Basisregistratie Personen door Gemeenteraad
10Vaststellen gewijzigde Erfgoedverordening 2014 (Cornelissen)

Bestuursvoorstel vaststellen gewijzigde Erfgoedverordening 2013
11Raadsvoorstel, het bestemmingsplan' Buitengebied Holten, wijziging bouwblok Oude Diepenveenseweg 17' gewijzigd vaststellen (Cornelissen)

Bestemmingsplan Buitengebied Holten, wijziging bouwblok Oude Diepenveenseweg 17, gewijzigd vaststellen


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
12Raadsvoorstel wijziging op de gemeentebegroting

Realisatie Holtens Ondernemershus
13Voorbereiding Regioraadsvergadering van 1 oktober 2014

Agenda Regioraad 1 oktober 2014

Achterliggende stukken vindt u op de website van de Regio Twente: www.regiotwente.nl
14Sluiting


Vergaderbundel raad 25 september 2014

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous