Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 26 juni 2015

Datum: 26-06-2015 Tijd: 10:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 26 juni 2015

Datum: 26-06-2015
Tijd: 10:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam, E.J.H. Linssen-Nijland
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen agenda
4Algemene beschouwingen
5Raadsvoorstel vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 (Beens)

In de jaarrekening legt het college verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2014.

6Raadsvoorstel bestuursrapportage voorjaar 2015 (Beens)

In de bestuursrapportage geeft het college een tussenstand aan van de uitvoering van de begroting 2015.

7Raadsvoorstel Kadernota 2016-2019 (Beens)

Met de vaststelling van de kadernota stelt de raad de kaders van de begroting 2016 - 2019 vast. Eventuele wijzigingen en aanvullingen worden via moties aan het college meegegeven, zodat deze kunnen worden verwerkt in de concept-begroting die dit najaar aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.


Bundel getekende moties
8Voorbereiding regioraadsvergadering van 1 juli 2015

In deze raadsvergadering geeft de raad eventuele standpunten en vragen mee aan de vertegenwoordigers in de Regioraad m.b.t. de agenda van de Regioraad van 1 juli 2015.

9Sluiting
De vergadering wordt geschorst van circa 12.30 uur tot 13.30 uur.

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous