Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 26 maart 2015 (19.30 uur), Dialectvergadering

Datum: 26-03-2015 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 26 maart 2015 (19.30 uur), Dialectvergadering

Datum: 26-03-2015
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht

Informatie over het spreekrecht in de raad
3Vaststellen agenda

Agenda raad 26 maart 2015
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 5 februari 2015

Verslag van de raad van 5 februari 2015

Besluitenlijst van de raad van raad 5 februari 2015
6Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst raad 26 maart 2015
7Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken raad 26 maart 2015


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel Aanwijzing lid algemeen bestuur Soweco (Hofland)
9Raadsvoorstel benoemen stadsbouwmeester (Cornelissen)
10Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Holten, rood voor rood Pasmansweg 8 (Cornelissen)


Voorstel waarover besloten wordt na bespreking:
11Begrotingswijzigingen 26 maart 2015 (Beens)

Collegevoorstel, Eindrapportage Deltaplan
12Sluiting


Vergaderbundel raad 26 maart 2015

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous