Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 27 oktober 2016 (19:30)

Voorafgaand aan de raadsvergadering, om 19.15 uur, zullen de heren Ten Have (Albert Heijn Holten) en Haanstra (Coop Holten) in de gelegenheid worden gesteld de verzamelde handtekeningen te overhandigen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 27 oktober 2016 (19:30)

Voorafgaand aan de raadsvergadering, om 19.15 uur, zullen de heren Ten Have (Albert Heijn Holten) en Haanstra (Coop Holten) in de gelegenheid worden gesteld de verzamelde handtekeningen te overhandigen in het kader van het verzoek om zondagopenstelling van winkels in Holten.
Wethouder Beens (loco-burgemeester) neemt de handtekeningen in ontvangst.

Datum: 27-10-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G. Kreijkes
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur

De fractie van Gemeentebelang stelt schriftelijke vragen over de problematiek in de agrarische sector
5Notulen en besluitenlijst van 22 september 2016

Notulen raadsvergadering 22 september 2016

Besluitenlijst raadsvergadering 22 september 2016
6Actiepuntenlijst

Klik hier  voor de actuele stand van zaken van de actiepuntenlijst.

7Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Broekweg 24' (Cornelissen)
9Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Arend Baanstraat Rijssens Leemspoor (Cornelissen)

Klik hier  voor het ontwerpbestemmingsplan.

10Raadsvoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rijssen, Landgoed de Noetselenberg (Cornelissen)

Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan

11Raadsvoorstel benoeming lid raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)


Voorstel waarover besloten wordt na bespreking:
12Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Holten, Valkenweg 9 (Cornelissen)

Klik hier voor het ontwerpbestemmingsplan

Toelichting griffier:
Nadat de commissie Grondgebied eerder positief heeft geadviseerd over dit plan, heeft de initiatiefnemer het plan uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een ontwerp-bestemmingsplan dat nu ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. In die periode is een zienswijze ingediend. Voorgesteld wordt om deze zienswijze ongegrond te verklaren en het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 

13Motie vreemd aan de orde van de dag inzake winkelopenstelling op zondag Holten
14Sluiting

Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 11.

Vergaderbundel raadsvergadering 27 oktober 2016


Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous