Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 28 januari 2016 (19:30)

Datum: 28-01-2016 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 28 januari 2016 (19:30)

Datum: 28-01-2016
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers

Informatie over het spreekrecht in de raad
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 17 december 2015

Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2015

Notulen raadsvergdering 17 december 2015
6Actiepuntenlijst

Klik hier voor de actuele stand van zaken van de actiepuntenlijst van de raad.

7Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken Raad 28 januari 2016


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel Onttrekken gedeelte Oude Veerweg aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenwet (Aanstoot)
9Raadsvoorstel Herbenoeming leden raad van toezicht Stichting Waerdenborch (Tijhof)
10Raadsvoorstel reglement van orde van de raad 2016 (presidium; Hofland)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
11Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje" (Cornelissen)

Op 4 december 2014 heeft de commissie een principeverzoek behandeld voor de bouw van 20 appartementen op deze locatie. Na deze commissiebehandeling zijn er wijzigingen doorgevoerd en is een bestemmingsplan opgesteld. De commissie Grondgebied heeft het voorstel op 14 januari 2016 besproken, waarbij de fracties hebben aangegeven dit voorstel als bespreekstuk te willen behandelen in de raadsvergadering.

12Vaststellen nieuwe Algemene Subsidie Verordening Rijssen-Holten (Cornelissen / Beens)

Het college stelt voor een nieuwe, actuele subsidieverordening vast te stellen. De commissie MDV heeft het voorstel op 18 januari 2016 besproken, tijdens deze behandeling zijn er nog vragen gesteld en heeft de ChristenUnie aangegeven te overwegen om wijzigingsvoorstellen in te dienen op de verordening, waardoor het een bespreekstuk is in de raad.


Amendementen ChristenUnie Subsidieverordening
13Begrotingswijzigingen januari 2016

De begrotingswijziging m.b.t. de pilot POH Jeugd GGZ is in de commissie MDV van 18 januari 2016 behandeld, waarbij de commissie een positief advies heeft afgegeven. De begrotingswijziging m.b.t. de verlichting parallelweg N350 is op 14 januari 2016 behandeld in de commissie Grondgebied. Naar aanleiding van deze behandeling is een aanvullend memo opgesteld.


Begrotingswijzigingen nr. 16, 19 en 20

Pilot POH Jeugd- GGZ

Verlichting parallelweg N350 wegvak Rijssen-Holten
14Raadsvoorstel Benoeming en beëdiging dhr. Van den Berg als commissielid voor de VVD (presidium)
15Ontslag griffier en benoeming interim griffier gemeente Rijssen-Holten (werkgeverscommissie)
16Sluiting

Het spreekrecht is niet van toepassing op de agendapunten 9, 14 en 15.

Vergaderbundel raad 28 januari 2015

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous