Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 30 april 2015 (20.30 uur)

Datum: 30-04-2015 Tijd: 20:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 30 april 2015 (20.30 uur)

Datum: 30-04-2015
Tijd: 20:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda

Conceptagenda raadsvergadering 30 april 2015
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van de raad van 26 maart 2015

Notulen raadsvergadering 26 maart 2015

Besluitenlijst raad 26 maart 2015
6Actiepuntenlijst
7Ingekomen stukken - mededelingen

Lijst ingekomen stukken raad 30 april 2015


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2016 - 2019 (Tijhof)
9Raadsvoorstel intrekken reclamebelasting 2014 (Beens)
12Raadsvoorstel Vaststellen Update LTVV (Aanstoot)
13Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan "buitengebied Rijssen, Elsmaten 3" (Cornelissen)
14Raadsvoorstel vaststellen grondexploitaties Het Opbroek fase 1 (Cornelissen)
15Raadsvoorstel herziening diverse grondexploitaties 01-01-2015 (Cornelissen)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
16Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2014 (en voorgaande jaren) naar 2015 (Beens)

Het college stelt voor diverse budgetten over te hevelen van activiteiten die in 2014 niet tot een afronding zijn gekomen. Bijlage 1 bij het voorstel geeft het overzicht van de over te hevelen budgetten waar de raad toe besluit. Bijlage 2 geeft de criteria aan die op de overheveling van toepassing zijn. De overige bijlagen zijn politiek niet relevant, dit zijn technische uitwerkingen van bijlage 1. 

17Raadsvoorstel begrotingswijzigingen voor de raad van 30 april 2015 (Beens)

Achterliggende stukken:

Doorbelasting inhouding gemeentefonds invoering landelijke digitale bibiotheek

Kredietaanvraag grondaankopen en bouw- en woonrijpmaken plan Opbroek
18Sluiting


Vergaderbundel raad 30 april 2015

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous