Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 30 maart 2017 (19:30) - dialect

Datum: 30-03-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 30 maart 2017 (19:30) - dialect

Datum: 30-03-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: E.J.H. Linssen-Nijland

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht burgers
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Notulen en besluitenlijst van 6 maart 2017

Notulen van 6 maart 2017

Besluitenlijst van 6 maart 2017
6Ingekomen stukken - mededelingen
7Bekrachtigen geheimhouding notitie advies waardebepaling Twence Holding BV

Toelichting griffier:
Het college heeft onder geheimhouding de notitie waardebepaling Twence Holding BV aan de raad doen toekomen. De raad dient deze geheimhouding in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen omdat deze anders vervalt. De inhoudelijke bespreking met betrekking tot de aandeelhoudersstrategie Twence is opiniërend geagendeerd voor de commissie ABZM van 3 april a.s.Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel vaststellen financiële verordening 2017 (Beens)
9Raadsvoorstel vaststellen Integratienota Blijven=Meedoen in Rijssen-Holten 2017-2019 (Cornelissen)
10Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet duurzaamheidslening Haarschool Holten (Beens)
11Raadsvoorstel beschikbaar stellen voorbereidingskrediet nieuwbouw zwembad (Cornelissen)
12Raadsvoorstel vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Rijssen-Holten 2016 (Aanstoot, Cornelissen)
13Raadsvoorstel aanmelding gemeentedekkende pilot Omgevingsplan (Cornelissen)
14Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Veegplan Wonen Rijssen (Cornelissen)
15Moties vreemd aan de orde
16SluitingVerslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous