Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Raad 6 maart 2017

Datum: 06-03-2017 Tijd: 19:30 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 6 maart 2017

Datum: 06-03-2017
Tijd: 19:30 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.C. Hofland
Griffier: drs. G.H. Veerman
Notulist: G.B. Aanstoot-Stam

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Spreekrecht in de raad
3Vaststellen agenda
4Vragenuur
5Raadsvoorstel benoeming mevr. mr. drs. R.H.L. Janssen-Niehof als commissielid voor de PvdA

Toelichting griffier:
Het presidium stelt op verzoek van de PvdA-fractie voor om mevrouw R.H.L. Janssen te benoemen tot commissielid.

6Notulen en besluitenlijst van 2 februari 2017

Verslag van de raad 2 februari 2017

Besluitenlijst van de raad van 2 februari 2017
7Ingekomen stukken - mededelingen


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:
8Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsprogramma 2017-2020 (Hofland)
9Raadsvoorstel Vaststellen "bestemmingsplan buitengebied, Helhuizerweg 1 in Holten" (Cornelissen)


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:
10Raadsvoorstel Vaststelling Nota Publieke gezondheidsbeleid Rijssen-Holten (Beens; Tijhof)

Toelichting griffier:
De raad wordt voorgesteld de Nota publieke gezondheid Rijssen-Holten vast te stellen. Bij de behandeling in de commissie heeft de fractie van D66 aangekondigd een amendement in te zullen dienen.

11Sluiting

(Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 5.)


Vergaderbundel raad 6 maart 2017

Verslag

Open het verslag
Open de besluitenlijst

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous