Gemeente Rijssen-Holten
Laden...

Gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE
T: (0548) 85 48 54
E: gemeente@rijssen-holten.nl

Commissie ABZM 13 april 2015

Datum: 13-04-2015 Tijd: 20:00 uur Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie ABZM 13 april 2015

Datum: 13-04-2015
Tijd: 20:00 uur
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.W. Reterink
Griffier: H.A.J. van de Vliert
Notulist:
Genodigden:

Agenda

PuntTitel
1Opening
2Inventarisatie spreekrecht
3Vaststellen definitieve agenda
4Verslag van de commissie ABZM van 9 maart 2015
5Mededelingen vanuit samenwerkingsverbanden en over strategische projecten
6Raadsvoorstel intrekken reclamebelasting 2014 (Beens)

Bij de vaststelling van de reclamebelasting 2015 is verzuimd de verordening 2014 in te trekken. Met dit voorstel wordt dit verzuim hersteld.

7Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2014 (en voorgaande jaren) naar 2015 (Beens)

Elk jaar zitten er geplande activiteiten in de begroting die niet binnen dat jaar worden afgerond of uitgevoerd. Het is gebruikelijk de hiervoor geraamde middelen over te hevelen naar het volgende boekjaar. Dit voorstel voorziet daarin.

8Notitie volksvertegenwoordigers in besturen (opiniërend; presidium)

Op 16 maart 2015 heeft het presidium gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid om als raads(commissie)lid bestuurslid te zijn van een organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente. Het presidium heeft verzocht een notitie hierover te agenderen in de commissie, opdat de commissie zich kan uitspreken over de drieslag die het presidium ziet in de verantwoordelijkheid om de integriteit van het openbaar bestuur te waarborgen. 

9Voorbereiding Regioraad 22 april 2015

De commissie bepaalt aan de hand van de agenda van de Regioraadsvergadering van 22 april 2015 en de ambtelijke notitie of er nog bijzonderheden aan de regioraadsvertegenwoordigers worden meegegeven.

Memo regioraad 22 april 2015
Reactienota's op Samenwerken doen we zelf
10Actiepuntenlijst
11Rondvraag
12Sluiting

Vergaderbundel commissie ABZM van 13 april 2015

Voor de commissie zijn de volgende informatieve stukken aangeboden:
aDefinitief besluit beleid bijdrage bij internationale rampen
bBrief n.a.v. de commissie ABZM van 19 januari 2015
cJaarverslag Handhaving 2014

Verslag

Open het verslag

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous